7. Московская международная биеннале молодого искусства
Experts
Yulia Aksenova
Marina Bobyleva
Daniel Bulatov
Andrey Egorov
Ekaterina Kibovskaya
Viktoriya Mikhelson
Alexandra Rudyk
Alisa Savitskaya
Iaroslav Volovod
Anna Zhurba